คณะกรรมการวัด
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
วัดลาดน้ำเค็ม
ม.3   ตำบลคลองบ้านโพธิ์  อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 เบอร์โทรศัพท์ 0812994550
copyright @www.webwat.in.th 2011.
>>