ภาพกิจกรรม
งานพิธีพุทธภิเษกวัดลาดน้ำเค็ม (อาจารย์ เก๋) อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
( จำนวน 1 รูป / ดู 38 ครั้ง )
พุทธภิเษก(เสริมความเป็นสิริมงคล)
( จำนวน 1 รูป / ดู 45 ครั้ง )
งานพิธีพุทธาภิเษกวัดลาดน้ำเค็ม จ.ฉะเชิงเทรา
( จำนวน 2 รูป / ดู 45 ครั้ง )